krumai


การใช้งาน Layer

การใช้งานเลเยอร์

                การใช้งาน Layer เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานกับภาพกราฟิก เพราะ Layer จะใช้สำหรับลำดับขั้นตอนการทำงาน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบ Layer เหมือนการวางหนังสือซ้อนกันหลายๆ เล่ม โดยถ้าวางหนังสือเล่มเล็กอยู่ด้านล่างแล้ว หนังสือเล่มใหญ่อยู่ด้านบน ก็จะทำให้ไม่สามารถมองเห็นหนังสือเล่มที่อยู่ด้านล่าง ในทางกลับกัน ถ้าวางหนังสือเล่มใหญ่ไว้ด้านล่างแล้ว วางเล่มเล็กไว้ด้านบน จะทำให้เห็นหนังสือทั้งหมดทีวางซ้อนกัน

 

การสร้าง Selection

                การสร้าง Selection หรือการเลือกพื้นที่ภาพ คือ การใช้เครื่องมือเลือกส่วนที่ต้องการปฏิบัติการ ซึ่งโปรแกรม Adobe Photoshop มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับเลือกพื้นที่ไว้เป็นจำนวนมาก สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสามกับชิ้นงานได้เป็นอย่างดี

การสร้าง Selection ด้วยกล่องเครื่องมือ (Tool Box) ในกลุ่ม Rectangular Marquee

เครื่องมือในกลุ่ม Rectangular Marquee ประกอบด้วย Rectangular Marquee, Elliptical Marquee, Single Row Marquee และ Single Column Marquee ซึ่งมีลักษณะการใช้งานเหมือนกัน

 

กลุ่มเครื่องมือ Rectangular Marquee Tool

การเลือกพื้นที่  ประกอบด้วย

                New Selection                     เป็นการเลือกพื้นที่ใหม่

Add to Selection                  เป็นการเลือกพื้นที่เพิ่มจากที่เลือกไว้เดิม

Subtract from Selection        เป็นการเลือกพื้นที่แบบตัดส่วนที่ทับกันออก

Intersect with Selection        เป็นการเลือกพื้นที่แบบเอาเฉพาะส่วนที่ทับกันไว้

การปรับความฟุ้งเบลอที่กรอบนอกของพื้นที่ ที่เลือก  ในกรณีที่ต้องการให้เกิดความฟุ้งเบลอให้ใส่ตัวเลขตั้งแต่ 1 ขึ้นไปที่ช่อง Feather ซึ่งถ้าตัวเลขมากก็จะเกิดความฟุ้งเบลอมาก และต้องใส่ตัวเลขความฟุ้งเบลอก่อน จากนั้นจึงปฏิบัติการเลือกพื้นที่ 

 

การสร้าง Selection ด้วยกล่องเครื่องมือ (Tool Box) ในกลุ่ม Lasso Tool

กลุ่มเครื่องมือ Lasso Tool ประกอบด้วย Lasso, Polygonal Lasso และ Magnetic Lasso ซึ่ง เครื่องมือแต่ละแบบจะเหมาะกับงานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปภาพที่ต้องการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไข และออปชั่นจะเหมือนกับกลุ่มเครื่องมือ Rectangular Marquee

กลุ่มเครื่องมือ Lasso Tool

 

การใช้     Lasso Tool เป็นการเลือกพื้นที่รูปภาพแบบอิสระ

                Polygonal Lasso Tool  เป็นการเลือกพื้นที่ คล้ายกับ Lasso Tool แตกต่างกันที่ Polygonal Lasso สามารถที่จะหยุดการเลือกภาพได้เป็นจุดๆ โดยคลิกเมาส์ด้านซ้ายตรงจุดที่ต้องการหยุด เมื่อสิ้นสุดการเลือกให้ดับเบิลคลิกตรงจุดสิ้นสุด

                Magnetic Lasso Tool เป็นการเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับภาพที่มีความแตกต่างระหว่างภาพที่ต้องการเลือก กับภาพพื้นหลัง เนื่องจาก Magnetic Lasso Tool จะทำงานคล้ายกับแม่เหล็ก การคลิกเมาส์ที่จุดเริ่มต้นแล้วลากเมาส์ผ่านจุดที่ต้องการ เครื่องมือจะทำการเลือกพื้นที่ให้โดยอัตโนมัติ

 

การสร้าง Selection ด้วยกล่องเครื่องมือ (Tool Box) โดยใช้ Magic Wand

                เป็นการสร้าง Selection ที่มีค่าสีเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน และสามารถเลือกซ้ำๆ ได้ เพื่อเก็บรายละเอียดของภาพที่เลือก

 

การใช้ Extract แยกภาพออกจากพื้นหลัง

                เป็นคำสั่งที่ใช้ลบฉากหลังออกจากภาพที่ต้องการ ซึ่งสามารถปรับความเหลื่อมกันของสีในรูปภาพได้ดีกว่าการลบแบบธรรมดา ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกที่เมนู Filter >> Extract
 2. จะปรากฏหน้าต่างการทำงานของ Extract ดังรูป

 

 

การตัดรูปภาพ

                เป็นการประยุกต์ใช้ Selection ร่วมกับคำสั่ง Cut เพื่อนำภาพที่ตัดออกไปจัดการตามต้องการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
 2. คลิกที่เครื่องมือ Rectangular Marquee หรือจะ Selection ภาพแบบอื่นตามต้องการ จากนั้นคลิกที่เมนู Edit >> Cut หรือเลือกที่เครื่องมือ Move Tool แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

 

การคัดลอกรูปภาพ

การคัดลอกรูปภาพ คือ การสร้างสำเนาของรูปภาพขึ้นมาหลายๆ รูป โดยรูปที่ทำสำเนา อาจจะวางไว้ในไฟล์เดียวกัน หรือจะสร้างเป็นไฟล์ใหม่ก็ได้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
 2. คลิกที่เครื่องมือ Elliptical Marquee หรือจะ Selection ภาพแบบอื่นตามต้องการกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วคลิกที่เครื่องมือ Move Tool ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นปล่อยเมาส์จะได้สำเนารูปภาพ

 

การย่อ-ขยาย ภาพด้วยคำสั่ง Free Transform

 1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ 
 2. คลิกที่เมนู Select >> All หรือกดปุ่ม Ctrl+A เพื่อ Selection ภาพทั้งหมด 
 3. คลิกที่เมนู Edit >> Free Transform หรือ กดปุ่ม Ctrl+t ที่คีย์บอร์ด จะปรากฏสี่เหลี่ยม 8 จุด ล้อมรอบภาพ 
 4. เลื่อนเมาส์ไปวางตำแหน่งจุดสี่เหลี่ยมใดๆ จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ แล้วย่อ – ขยาย รูปภาพตามต้องการ  
 5. จากนั้นกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด เพื่อยกเลิกเครื่องมือ Free Transform 

 

การปรับรูปทรงด้วยคำสั่ง Transform

                การปรับรูปทรงของรูปภาพมีหลายรูปแบบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ
 2. คลิกที่เมนู Select >> All หรือกดปุ่ม Ctrl+A เพื่อ Selection ภาพทั้งหมด
 3. คลิกที่เมนู Edit >> Transform จะปรากฏคำสั่งต่างๆ 

KM by LVC Learning Center © 2011

ทีมงานผู้พัฒนา
Generated 0.013449 sec.